Göz Nedir

Göz Nedir

Göz


Göz, başlıca gözakı (sert tabaka), kornea ( saydam tabaka), ve retinadan ( ağ tabaka) meydana gelmiştir. Sert tabaka bağ dokudan yapılmış içi boş bir küre biçimindedir ve ışığı geçirmez. Sert tabakanın ön bölümünde yer alan saydam tabaka ise ışığın küre içine denetimli bir biçimde girmesini sağlar. Bu yapı saydam ön oda sıvısı, göz merceği ve camsı cisimle birlikte "gözün objektifi" sayılabilir. Gözkürenin en içteki katmanı ağ tabaka, ışığa duyarlı fotoğraf filmine benzetilebilir. İnsan gözü bir fotoğraf makinesi gibi sonsuza ya da yakın noktaya odaklanabilir. Gençlerde en yakın net görme noktası yaklaşık 17 cm'dir. Gözün odaklama yapabildiği en uzak ve en yakın noktalar arasındaki uzaklığa uyum aralığı denilir. Bu aralık gözün nesneleri ağ tabaka üzerinde odaklayabildiği yani net biçimde görebildiği alandır. Sağlıklı bir gözün uyum aralığı 17 cm'den sonsuza kadar uzanır. En sık görülen görme kusurları: Hipermetropluk, miyopluk, astigmatlık ve perisbiyopluktur.